Česky Polski Thailand
Powrót do strony głównej

Profesjonalna dystrybucja

Woda Fromin to gwarancja naturalności, która nie jest w żaden sposób ulepszana chemicznie ani fizycznie, promienie UV stosuje się jedynie do sterylizacji butelek oraz zakrętek, jednak nie mają one styczności z wodą. Woda Fromin pochodzi sprzed 150 000 lat, wydobywana ze źródła trafia do butelek w swojej czystej, naturalnej formie, w kontrolownym procesie produkcyjnym, bez ingerencji człowieka, w chronionej atmosferze.

Z punktu widzenia geograficznego, źródło wody Fromin znajduje się na terenie Kotliny Czesko – Lipskiej (okolice miasta Czeska Lipa w północnej części Republiki Czeskiej), która powstała w wyniku tektonicznego spadku bloków skalnych w okresie kredowym na tym terenie. Podziemne źródło wody znajduje sie pod warstwą piaskowca kwarcowego Gór Izerskich, która solidnie odziela je od innych warstw na głębokości 160 – 280 m poniżej obecnego poziomu ziemi. Tworzenie warstwy piaskowca kwarcowego jest związane z odkładaniem się piasku z morza kredowego przez ok. 10 mln lat. W tym okresie, piaszczysty osad nagromadził się do tego stopnia, że utworzył warstwę o grubości do 400 m. Wiek skał, które tworzą źródło wody podziemnej w studni szacowany jest na 88-90 mln lat.

Źródłem wód podziemnych są opady atmosferyczne, które wnikają w grunt dostając się do warstwy wodonośnej bloków piaskowców poprzez szczelinę Lužického , gdzie piaskowiec wyłonił sie na powierzchnię. Obszar ten jest oddalony od miejsca odwiertu o 9-10 km, na półncny wschód. Warstwa wodonośna bloków piaskowców jest nachylona z pólnocnego wschodu na południowy zachód, od góry jak i od dołu odizolowana jest od sąsiadujących warstw nieprzepuszczalną warstwą iłów i margli. Ta górna, nieprzepuszczalna warstwa tworzy tzw. sufit artezyjski.

Oznacza to, że wody podziemne, dochodzą do odwiertu, który sięga artyzejskiego sufitu, i tym odwiertem tworząc wodny słup pod ciścnieniem wydostają się na powierzchnię. Opady atmosferyczne wnikające w delikatnie pochyloną powierzchnię bloków piaskowca bardzo powoli przeciskają się przez przestrzenie między ziarenkami piasku tych bloków i podążając szczelinami w końcu docierają do erozyjnych kanałów rzeki Ploučnice, gdzie naturalnie rozlewają się po terenie jej dorzecza. Prędkość z jaką płynie strumień przeciskając się przez piaskowiec krzemienny jest bardzo niska, sięga cm – m/rok. Wody podziemne z warstwy kwadratowych bloków piaskowca, w obrębie których woda płynie bardzo wolno, pochodzą z epoki średnioturońskiej i są znacznie młodsze od otaczających je skał. Ich wiek określono na podstawie natężenia przepływu z miejsc infiltracji opadów do piaskowców kwarcowych na powierzchni, w miejscu szczeliny Lužického, prowadzącej do źródła. Te fakty przemawiają za tym, że woda liczy ok. 10 000 – 15 000 lat.

Podczas powolnego przepływu wód podziemnych w obrępie warstwy bloków piaskowca Pasma Izerskiego, w drodze maceracji substancji mineralnych z otaczających skał, wody te zyskują nowe właściwości chemiczne. Dzięki temu, mają naturalny lub lekko zasadowy odczyn, twardość jest średnia, a jakość utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wody te zawierają Ca i HCO3- . Odznacza je bardzo wysoka jakość, korzystny wpływ na zdrowie człowieka, wolność od wszystkich szkodliwych substancji. Pod każdym aspektem spełniają warunki niezbędna do uznania wody za pitną.

W dzisiejszych czasach, kiedy źródła wody powierzchniowej są w dużej mierze zanieczyszczone, ogromne i stale odnawialne źródła wód podziemnych pochodzących z okresu środkowoturońskiego znajdujące się w warstwie bloków piaskowca kwarcowego nabierają znaczenia na skalę europejską. Obszar wydobycia, jest zlokalizowany we wschodniej części zabudowań miasta Czeska Lipa, przy czym źródło wysokiej jakosci wody, jest odizolowane od powierzchni poprzez mocną, 160 - metrowa warstwę iłów i margli. Te skały są nieprzepuszczalne i skutecznie chronią wysokiej jakości wody podziemne przed zanieczyszczonymi wodami powierzchniowymi z zabudowanych terenów miasta. Stanowią dla nich naturalną barierę. Ujęcia wody znajdującej sie na obszarze występowania piaskowca kwarcowego są stosunkowo obfite (rzędu x.l / s - X.10 / s). W przypadku ujęcia wody Fromin, test hydrodynamiczny wykazał, iż aktualna wydajność wynosi 65l/s.