Česky Polski Thailand

Dlaczego powinno się dawać dziecku wodę specjalnie dla niego przeznaczoną?

Wyższa zawartość rozpuszczonych substancji (RS) prowadzi do ryzyka obciążenia osmotycznego nerki noworodka, który ma nie w pełni rozwinięte mechanizmy regulacji mineralnej. Zwiększone obciążenie osmotyczne, może wystąpić zwłaszcza w przypadku sztucznie karmionych niemowląt. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieprawidłowe dawkowanie mieszanek w proszku, i podawanie ich w za dużym stężeniu (ponadto, musimy pamiętać, że sztuczne mieszanki dla niemowląt, tworzone na bazie mleka krowiego zawierają nadwyżkę substancji mineralnych, ponieważ mleko krowie ma wyższą osmolalność niż mleko matki). Niemniej, zwykła woda również może mieć wysoką zawartość RS, co także przyczynia się do obciążania nerek.

Jak wykazały badania epidemiologiczne dzieci oraz badania eksperymentalne prowadzone na niemowlętach, wysoka zawartość sodu w wodzie (powyżej około 50 mg / l) prowadzi do podwyższenia ciśnienia krwi. Ostatnie badania, prowadzono w Izraelu na grupie 58 niemowląt, które zostały losowo podzielone na dwie grupy. Jedna grupa przez 8 tygodni dostawała pokarm o niskiej zawartości sodu (32 mg/1), a druga o wysokiej (196 mg/1). Po tym czasie grupy zamieniono. Dzieci, ktore uprzednio miały dietę niskosodową, korzystały z wysokosodowej i odwrotnie przez kolejne 8 tygodni. Wyniki były statystycznie istotnie. Dzieci, które karmiono pokarem przygotowywanym z wodą o wyskoiej zawartości sodu, miały wyższe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem tylko o 1 mmol / litr (tj. 23 mg / litr) zawartości sodu w wodzie obserwowano zwiększenie ciśnienia o 0,5-1 mm Hg.

Podwyższona zawartość magnezu w wodzie, zwłaszcza w równoczesnej obecnosci siarczynów, prowadzi do biegunki osmotycznej. W literaturze, znajdziemy opis francuskich badań, które wykazały obecność kamieni moowych u niemowląt, które były karmione pożywieniem na bazie naturalnej wody mineralnej z dużą zawartością wapnia (555 mg/1) i magnezu (110 mg/1)6(12). Wyższa zawartość fluorku, czasem już ok. 1 mg/1, może prowadzić do fluorozy (barwienia zębów).