Česky Polski Thailand

Proč bychom měli kojencům dávat vodu pro ně určenou?

Vysoce kvalitní a přírodně pramenitá voda z artéské studny, je díky své nízké mineralizaci vhodná pro kojence, děti i kojící matky. Dokonalá bakteriologická čistota umožňuje bezpečně použítí pro přípravu kojenecké stravy a nápojů bez nutnosti převaření. Stále větší oblibu si naše česká voda získává i v zahraničí.

Vyšší obsah rozpuštěných látek (RL) vede k vyšší osmotické zátěži ledvin kojence, který dosud nemá zcela vyvinuté mechanismy minerálové regulace. Zvýšená osmotická zátěž je při umělé kojenecké výživě nejčastěji způsobena nesprávným dávkováním sušené směsi a podáním příliš koncentrovaného roztoku (vedle toho nelze zapomínat, že umělá kojenecká výživa na bázi kravského mléka má již sama o sobě dostatečný až nadbytečný obsah minerálních látek, protože kravské mléko má vyšší osmolalitu než mléko mateřské), ale pitná voda může vyšším obsahem RL k této zátěži také přispívat.

Vyšší obsah sodíku ve vodě (nad cca 50 mg/l) vede ke zvýšení krevního tlaku, jak ukazují epidemiologické studie na dětech a experimentální studie na kojencích. Například nedávná izraelská studie s 58 kojenci rozdělenými náhodně do dvou skupin, z nichž jedna dostávala po 8 týdnů kojeneckou výživu ředěnou vodou o nízkém (32 mg/l) a druhá o vysokém (196 mg/l) obsahu sodíku (a poté jim byla opět na 8 týdnů voda vyměněna). Výsledkem byly statisticky významné vyšší hodnoty systolického i diastolického tlaku u kojenců, kterým byla výživa připravována z vody o vyšším obsahu sodíku. Ze studií vyplynulo, že s nárůstem pouhého 1 mmol Na/l (tj. 23 mg Na/l) vody byl pozorován nárůst tlaku o 0,5-1 mm rtuťového sloupce.

Vyšší obsah hořčíku ve vodě, zvláště při současné přítomnosti síranů, vede k osmotickému průjmu. V literatuře byl popsán případ močových kamenů u kojence ve Francii, kterému byla strava připravována výhradně z balené přírodní minerální vody o vysokém obsahu vápníku (555 mg/l) a hořčíku (110 mg/l)6 (12). Vyšší obsah fluoridů, někdy již v hodnotě okolo 1 mg/l, může vést ke vzniku zubní fluorózy (skvrnitost zubů).